Over ons

Door een fusie van de huurdersverenigingen HBV Sint Oedenrode en ZHV Schijndel is de huidige Huurdersvereniging Huurders Belang Woonmeij opgericht op 27 Juni 2019. De initiatiefnemers waren de beide besturen van de beide huurdersverenigingen.

Nadat in 2018 de woningbouw corporaties Wovesto uit Sint Oedenrode en Huis en Erf uit Schijndel waren gefuseerd zijn in 2019 ook de huurdersverenigingen HBV Sint Oedenrode en ZHV uit Schijndel gefuseerd. En ze hebben gekozen voor de naam Huurders Belang Woonmeij. Huurdersbelang Woonmeij behartigt nu de belangen van de ongeveer 5100 woningen van Woningbouwcorporatie Woonmeij.                                                                    

Samenwerkingsovereenkomst met Woonmeij

Met Woonmeij is  een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd welke zaken in elk geval tussen Huurders Belang Woonmeij en Corporatie Woonmeij worden besproken, als het gaat over de uitvoering van het vastgestelde beleid van Corporatie Woonmeij. Ook is daarin vastgelegd op welke punten , welke vorm van recht van toepassing is. Op een aantal punten is adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht van toepassing. De samenwerkingsovereenkomst is te vinden op onze website onder Links en downloads